Scurt istoric - Scoala Gimnaziala Cristian Sibiu

+40 269 579 708
secretariat@scoalacristiansibiu.ro
Du-te la conținut
Scurt Istoric
În politica educațională, Școala Gimnazială Cristian implementează strategiile naționale și strategiile abordate de Inspectoratul Şcolar al judeţului Sibiu prin care vizează atingerea standardelor de performanţă ale sistemului naţional de învăţământ.
Rețeaua școlară a comunei cuprinde unitatea școlară cu personalitate juridică, Școala Gimnazială Cristian, cu structura Gradinița cu Program Prelungit Cristian, cu cele trei niveluri de educație: preşcolar, primar și gimnazial.
În ultimii ani s-au realizat modernizări şi dotări ale spaţiilor de învăţământ, astfel încât educația să se desfășoare în condiții optime. Școala a dezvoltat relaţii de parteneriat cu instituții locale, cu unităţi similare din zonă, din județ și din țară, organizând schimburi de experienţă, parteneriate, participând la proiecte comunitare locale, zonale, județene, naționale.
Școala românească din Cristian
începutul învățământului în limba română datează de după 1721. În 29 ianuarie 1858 este menționat ca învățător în Cristian, Ioan Dordea. În 1883 exista învățământ  în limba română, atestat de catalogul existent în arhiva școlii. Erau un număr de 2 clase având 2-3 despărțăminte, cu predare simultan. Fiecare clasă avea un învățător. Școala era subordonată bisericii, iar numele acesteia era: ”Școala Confesională Greco-Orientală”. În anul 1884, este scos la concurs un post de învățător român pentru Cristian-Sibiu. Documentele existente îl atestă pe învățătorul Nicolae Șiurean. Școala românească de pe strada XI/50 a fost realizată după planul arhitectului Cornea, la început cu un singur nivel, în anii 1908/1909, și care a fost construită de toți locuitorii, în principal germani. Asociația femeilor din Cristian a construit un internat pentru copii, cunoscut ca și grădiniță, care din anul 1935 s-a mutat în sediul actual, iar în 1948 această clădire a fost etajată.

Repere în timp ale învățământului din Cristian
• 1540 prima pomenire a unui ”dascăl”
• Înainte de 1570 se pomenește o școală particulară în localitate la care a predat un oarecare Simon Kuntschius.
• În 1736 Preotul Andreas Eckhardt menționează în cartea de conturi că curțile școlii și ale predicatorilor se află într-o stare deplorabilă.
• 1750 Angajații comunității sunt preotul local, 2 predicatori, un rector, un ”dascăl al fetelor” și un cantor. Acești trei dascăli predau la trei școli unde își au totodată și locuințele.
• 1850 Rectorul este propus spre a fi demisionat deoarece vrea s[ renunțe la latinescul ”quem pastores lauavere”. Se restaurează școala veche.
• 1904-1905 se construiește școala nouă.
• 1919 pentru Cristian se mai scot la concurs încă două posturi de învățători pentru români.
• 2005 are loc centenarul școlii.
Școala germană din Cristian
în anul 1540 este atestat documentar prima dată un dacăl în Cristian. Iar în 1570 se amintește de o școală particulară la care predă un oarecare Simon Muntius. Se presupune că un spațiu școlar ar fi fost în turnul bisericii evanghelice. Un alt spațiu școlar ar fi fost cel în care în prezent funcționează poșta din localitate. Mai târziu a fost construită școala veche, care a fost renovată și etajată prin 1856 iar încăperile erau folosite și ca locuințe pentru dascăli și predicatori. În anul 1904/1905 a fost construită școala nouă sub conducerea preotului Josef Georg Konnerth.
Școala Gimnazială Cristian
funcționează, în clădirea actuală, începând din 1905, în una dintre cele mai mari comune ale județului Sibiu, care găzduiește ansamblul Bisericii Evanghelice, important monument istoric, atestat la 1495, comuna fiind recunoscută și pentru populația ridicată de berze care an de an poposesc aici sau pentru denumirea străzilor cu cifre romane. Comuna Cristian este situată în Depresiunea Sibiului, mai precis în lunca râului Cibin, la circa 9 km spre vest de municipiul Sibiu, pe DN 1 Sibiu – Alba Iulia.
Structura actuală a școlii este concepută pe trei niveluri de învățământ: preșcolar, primar și gimnazial, numărul total al elevilor în anul școlar 2022-2023 fiind 450. Elevii noștri provin din medii sociale și economice diferite, unii din familii afectate de șomaj, sărăcie și de lipsa de ocupație a părinților, familii monoparentale sau ai căror părinți sunt plecați în străinătate. Un procent semnificativ de elevi se  confruntă cu lipsuri materiale mari, care au repercusiuni asupra capacității lor de învățare și asupra motivației. Școala are și elevi capabili de performanță, talentați, cu rezultate foarte bune și cu premii importante la concursurile școlare și extrașcolare. De asemenea, școala are elevi cu nevoi educaționale speciale (CES), care necesită strategii de învătare diferențiate.
Limbile de predare sunt limba română pentru toate cele trei niveluri și limba germană la o grupă din nivelul preșcolar. Limbile moderne studiate sunt limba engleză începând din clasa pregătitoare și limba germană și franceză din clasa V-a.
În anul școlar 2022 – 2023 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 34 cadre didactice, distribuite după statut astfel: 23 titulari, 2 cadre didactic titulare detașate, 9 suplinitori calificați, 2 cadre didactice titulare se află în CIC. Iar distribuția personalului angajat după gradele didactice obținute, se prezintă astfel: 13 cu gradul I, 6 cu gradul II, 10 cu gradul Definitivat și 5 cadre didactice debutante. Din analiza distribuției cadrelor rezultă că titularii și cadrele didactice cu gradul I se află în ponderea cea mai mare.
Clip de prezentare
Înapoi la cuprins